METHODES

Bovenstaande methoden zijn altijd in combinatie met voetreflextherapie.

Voetreflexologie

Een therapeutische voetreflex behandeling zet het zelfherstellende vermogen aan het werk op lichaam en geest. Een therapie met zeer positieve resultaten bij veel chronische en acute aandoeningen. Het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt op natuurlijke wijze in werking gesteld. Een behandeling duurt ongeveer een uur. De eerste behandeling kan in verband met het opnemen van gegevens iets langer duren. Naar gelang de symptomen kan een behandeltraject bestaan uit vijf tot tien behandeling van gemiddeld 1 uur per keer. Soms komt het voor dat iemand al met 1 behandeling van de symptomen verlost is.

Beenlengtecorrecties volgens de Dorn-Breuss methode

Deze methode wordt toegepast om op een zachte en volledig veilige wijze bekken-scheefstand, beenlengteverschil of verschoven wervels te corrigeren. Beenlengteverschil kan grote gevolgen hebben voor het algehele welbevinden omdat de wervelkolom zich steeds zal aanpassen. Zoals u weet, zal ons hoofd altijd in het midden staan. U kunt zich dus voorstellen wat onze rug te verduren kan hebben bij beenlengteverschil of bekken-scheefstand. Bovenstaande link zal u meer vertellen over de Dorn-Breuss methode die wij toepassen en over de gevolgen van scheefstand. Deze methode is een mooie aanvulling op voetreflextherapie.

Lymfedrainage

Ook onze lymfeklieren hebben reflexzones op de voeten. Lymfedrainage is een zeer effectieve manier om je afweersysteem te versterken, afvalstoffen en spanningen kwijt te raken. Het is een zachte behandelmethode met etherische olie en is bovendien zeer rustgevend.

Indicaties voor lymfedrainage

 • bij psychische spanningen of depressies. Lymfe haalt ziektekiemen en afvalstoffen, spanningen en emoties uit je lichaam, de dingen die er niet in horen of die psychisch niet meer bij je ‘passen’
 • bij weerstandsvermindering
 • als men vocht vasthoudt in de enkels, benen, handen of zelfs in de longen
 • na een operatie of bij het afbouwen van medicijngebruik, om de afvalstoffen die zich in het lichaam bevinden sneller af te voeren
 • om overtollig lymfevocht af te voeren (na een amputatie of bij oedemen) en om verschillende ziekteprocessen te ondersteunen tot herstel

Hoofdmassages (migraine/hoofdpijn)

Hoofdpijn is altijd een symptoom, waarvan men de oorzaak elders dient op te sporen. De werkelijke oorzaak van hoofdpijn kan onder andere te wijten zijn aan een verminderd functionerend spijsverteringsstelsel, een slechte nier- of blaaswerking, een wervelkolomaandoening, hoge bloeddruk, stress. Zelden betreft het een ernstige aandoening. Bij chronische of langdurige klachten is er meestal een diagnose bekend die gesteld is door huisarts of specialist. De therapeut kan deze diagnose beoordelen op persoonlijke kenmerken. Iedereen heeft zijn eigen karakter, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat vereist een persoonlijk advies en zodoende een op de persoon afgestemd behandelplan. Er is dan een keuze uit verschillende hoofdmassages via voetreflexmethode die in het behandelplan worden opgenomen. Ook kan er voor een zachte hoofd-, nek- en schoudermassage gekozen worden, met gebruik van etherische oliën. Deze massage die plaatselijk wordt toegepast, werkt zeer ontspannend en wordt in combinatie en als aanvulling op de voetreflexbehandeling toegepast.

Bindweefselmassage (o.a. via de Cuppingmethode)

In 1900 ontdekte de Engelse neuroloog dr. Head, dat een huid die met onderliggende weefsels is verkleefd, kan wijzen op een storing in je lichaam. Door deze verkleving op een speciale manier te masseren, maakt de masseur het onderhuidse bindweefsel weer los en beïnvloedt zo de inwendige organen, spieren, gewrichtskapsel en bloedvaten. Bindweefselmassage wordt toegepast bij onder andere:

 • hoofd- en buikpijn
 • spierreuma en slapeloosheid
 • ook op littekenweefsel kan deze massage een zeer positief effect hebben.

Deze massage zal altijd als aanvulling of toevoeging op voetreflexbehandeling worden toegepast.

Metafysische massage

Hier gaat het om massages die gericht zijn op de oorzaak van de klacht. Gaandeweg de behandeling kan de vermoedelijke oorzaak van de symptomen helder worden. Hier wordt dan rekening mee gehouden gaande het behandeltraject.

Om enkele voorbeelden te noemen:
* hoofdpijn kan onder andere veroorzaakt worden door een slecht werkend spijsverteringsstelsel. Omdat het bij hoofdpijn bijna altijd om een symptoom gaat waarbij de oorzaak elders te zoeken is, kan men door het inzetten van een massage gericht op het spijsverteringsstelsel de hoofdpijnklachten aanpakken. Ligt de oorzaak in het gebied van schouder of nek? Stress of spanningen kunnen de spieren in dit gebied verharden waardoor blokkades kunnen ontstaan, met als gevolg hoofdpijn. Dan wordt er op de reflexzones van de nek en/of schouders gewerkt, deze kunnen dan weer ontspannen, waardoor de bloeddoorstroming geoptimaliseerd wordt en hierdoor de hoofdpijn kan verdwijnen.

Chakra-massage

Zoals eigenlijk alle aspecten van ons geestelijk en lichamelijk welzijn op een positieve manier via de voet te beïnvloeden zijn, zo blijkt ook het behandelen van de chakra’s via de voet een zeer effectieve methode voor het behandelen van uiteenlopende klachtenpatronen. Omdat de chakra’s de regulators en bemiddelaars zijn van onze vitaliteit, zal een enerverende chakramassage de cliënt een sterk gevoel van doorstromende levensenergie geven. Naast een vitaliserende werking kan een chakra-behandeling via de voeten, ook een sederende werking hebben. Vanwege hun directe invloed op het autonome zenuwstelsel kan deze vorm van massage een rustgevende werking hebben op gespannen mensen.

Indicaties voor chakramassage

 • vrijwel alle psychische en emotionele blokkades,
 • hormonale stoornissen
 • bij het verwerken van traumatische ervaringen
 • seksualiteitsproblemen
 • vlak voor belangrijke beslissingen
 • chronische vermoeidheid als gevolg van aura verontreiniging

Meridiaan-massage

Naast een bloedvaten- en lymfestelsel hebben we in ons lichaam ook een meridiaan systeem. Dit systeem transporteert onze levensenergie, (ook wel chi of prana genoemd), door het lichaam naar de bijbehorende organen. Deze energietransportbanen lopen over het hele lichaam en bevatten vele energiepunten. Deze punten kun je je voorstellen als energie draaikolkjes met een gelijke trilling of frequentie. In die meridiaan punten kunnen storingen optreden, die we ook wel blokkades noemen. Aangezien het meridiaan stelsel een gesloten circuit is, kan je je voorstellen dat een storing in een meridiaan ook direct gevolgen kan hebben voor de rest van de meridianen. Regelmatig treffen we pijnpunten aan zonder dat er corresponderende reflexgebieden zijn. Daarnaast is een gecombineerde aanpak in veel gevallen een effectieve mogelijkheid om symptoom-gerichter te werken. Sommige symptomen zijn beter te behandelen met meridiaan punten, omdat we op deze manier met een andere energiefrequentie werken die beter aansluit bij de disharmonische trillingen die het symptoom tot stand brengt.

Deze massage wordt via voeten en onderbenen toegepast en is een behandeling die past in een behandelplan binnen de natuurgeneeskundige reflexologie.

Indicaties voor meridiaan massage

 • littekens op energiebanen
 • bij sterk verschuivende pijnbeleving in het lichaam zoals bij fibromyalgie
 • oververmoeidheid
 • whiplash
 • jetlag
 • hoofdpijnklachten
 • diabetes
 • postoperatief (na operatie)

Metamorfose-Massage

De basis van ons lichamelijke, mentale en gevoelsleven wordt tijdens de zwangerschap gelegd. Gedurende deze negen maanden worden we door allerlei factoren beïnvloed, voor een belangrijk deel via onze moeder. Zo kunnen er tijdens de zwangerschapsperiode blokkades ontstaan die ons leven na de geboorte beïnvloeden kunnen. Door bepaalde reflexzones op de voeten, de handen en het hoofd te behandelen kunnen deze blokkades worden opgeheven. Daardoor komt er energie vrij die in de prenatale geboorte geblokkeerd is, waardoor er als het ware een metamorfose kan optreden. Het doel van de behandeling is persoonlijke groei te bevorderen, om zo levenspatronen die steeds terug keren aan te pakken. De blokkades die deze patronen oproepen worden opgeruimd, zodat men zich lichter voelt en de bewustwording vergroot wordt. We brengen als het ware beweging in het patroon van wie we zijn naar wie we kunnen zijn.

Genezing komt van binnenuit en de levenskracht zal dat doen wat nodig is, zelfs als het op dat moment onjuist lijkt. Het zelf-genezend vermogen reageert op de prikkels op een manier die goed is voor de persoon die de behandeling ondergaat. De therapeut kan tijdens deze behandeling het proces en het uiteindelijke resultaat niet sturen, vandaar dat de therapeut tijdens de behandeling naast de cliënt zit en het genezingsproces overlaat aan de cliënt zelf.

Indicaties voor metamorfose-behandeling

 • onbestemde angsten
 • onzekerheid
 • oude pijn
 • versterken van band tussen ouders en kinderen ook tijdens de zwangerschap
 • versterken van de band tussen partners of om vriendschappen te versterken
 • zwangerschapskwaaltjes
 • ontwikkeling en bewustwordingsprocessen bevorderen
 • aanpakken van patronen of gebeurtenissen in je leven die steeds terug keren
 • zingevingproblematiek (“is dit alles? gevoel”)

Baby’s en kinderen

De ontwikkeling van kinderen, vooral ook geestelijk gehandicapte kinderen die met deze methode behandeld worden gaat vaak met sprongen vooruit, vooral als ook de vader zich laat behandelen en als de vader zelf het gehandicapte kind behandeld ongeveer 10 minuutjes per dag. Relatie tussen ouder en kind versterken ook met adoptie kinderen. Bij huilbaby’s of bij geboortetrauma. Bij de behandeling van baby’s en kinderen worden vaak eerst de ouders behandeld en wordt hun geleerd hoe ze zelf hun kind kunnen masseren. Dit versterkt de band tussen ouder en kind extra.

Tijdens de zwangerschap

Behandelen van vrouwen die zwanger zijn heeft een positief effect, zowel voor haar zelf als voor de baby.

Het geboorteproces zal gemakkelijker verlopen en de baby zal met meer vertrouwen de wereld binnen komen. Het schijnt dat een moeilijke geboorte eerder veroorzaakt wordt door weerstanden in het kind dan door een of andere zwakte bij de moeder. Men is ook van mening dat het embryo de moeder op verschillende niveaus kan beïnvloeden. Door bij de moeder regelmatig de metamorfose-behandeling toe te passen, kunnen verschijnselen als bv. geeuwhonger, depressies en angst voor de bevalling grotendeels voorkomen worden.

Ook tijdens de weeën kan deze behandeling heilzaam zijn bij spanningen, gevoel van machteloosheid of tegenzin om de bevalling door te zetten. De vader kan dan de voeten, de handen of het hoofd van de moeder ongeveer 5 minuten masseren. De moeder kan zelf aangeven wat zij het prettigste vind. Duur en frequentie. De behandelmethode is zacht en mag voor een volwassen persoon maximaal 60 minuten duren per week. De cliënt bepaalt dan verder zelf of en wanneer de behandeling wordt voortgezet. (bv de week erna, of twee of zelfs drie of vier weken na de eerste behandeling).

Het kan enige tijd duren voor de genezing zichtbaar wordt. Resultaten zijn er meestal niet altijd meteen, maar wel altijd blijvend. Innerlijke veranderingen gaan vaak heel subtiel, soms zijn we er ons niet van bewust en merkt onze omgeving het sneller op dan wijzelf.

Bij baby’s en kinderen is meestal snel resultaat te zien, omdat ze nog continu in ontwikkeling zijn.

Kinderen en baby’s kunnen dagelijks een minuut of 10 behandeld worden. (meestal door de ouders zelf).

Oorkaarsen-therapie

Oorkaarsen therapie is oorspronkelijk afkomstig van de Hopi indianen uit Zuid Amerika. Oorkaarsen zijn opgerolde strookjes linnen of katoen, gedrenkt in bijenwas en geneeskrachtige kruiden. Vooraf aan de behandeling met de oorkaarsen wordt eerst een oor-reflexmassage toegepast die al voor ontspanning en een betere doorbloeding zorgt. Deze oor-reflexmassage ondersteunt de werking van de oorkaarsen.

Indicaties

 • Losmaken en verwijderen van oorsmeer (pijnloos alternatief voor het oor-spuiten)
 • Oorpijn, oorsuizen en oor-tinteling
 • Neus-, voorhoofd-, bijholten- en/of keelontstekingen
 • Verkoudheid, loopneus
 • Hoofdpijn, migraine
 • Nervositeit, “vol” hoofd, stress
 • Slaapproblemen
 • Eczeem in uitwendige gehoorgang

Deze therapie is onderdeel van en aanvulling op de natuurgeneeskundige reflextherapie

Contra-indicaties

 • Oorkaarsen therapie is niet geschikt voor personen met geperforeerd trommelvlies of acute oorontsteking op de dag van behandeling alsmede epilepsiepatiënten.

Oorkaarsen in het kort

Oorkaarsen stimuleren de doorbloeding en lymfestroom in oren, keel, neus- en bijholten. Ze werken in op de diep in het oor liggende acupunctuur punten, het trommelvlies, het middenoor en het evenwichtsorgaan. Oorkaarsen-therapie is het meest effectief als dit 3 tot 4 keer kort opeenvolgend wordt toepast.